Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

TRAINING ACTIVITY


Generally, club activity fall into 2 namely, Training Class and Visit / Camp.

1. Elementary Class

This Class include movement basic training and “Taegeuk” applies in Taekwondo for coordination for belt/rank rise's test and detect potential trainee to be absorbed into sport squad fight.


2. Stamina and Flexibility Training
In this class will unveil the trainees right ways to increase physical endurance and flexibility to achieve degree of stability that maximum.

3. Technical Training Fight (Combat Sparring & Self-Defence)

This training on the other hand aim to equipping self the trainees how face external threats from our expectation in go through daily life that increasingly challenging near this. And also revealed the trainees will rule and strategy and technique fight that used in competition.


4. Visit / Camp
Visit / Camp is aimed to spawn and sowing cooperative spirit, co-operate and consolidate relationship between club trainees regardless of age, race and beside origin bail knowledge

 ________________________________________________________________________________

Aktiviti Latihan


Secara amnya, aktiviti kelab ini dibahagikan kepada 2 iaitu kelas Latihan dan Lawatan/Perkhemahan sambil belajar.

1. Latihan Stamina dan Fleksibiliti

    Dalam kelas ini akan mendedahkan para pelatih cara-cara yang betul untuk meningkatkan daya ketahanan fizikal dan fleksibiliti bagi mencapai tahap kestabilan yang maksimum.

2. Kelas Asas

    Kelas ini merangkumi latihan asas pergerakan yang digunakan dalam Taekwondo iaitu Asas, Corak Pergerakan (Taegeuk) dan serangan/tumbukan bertapak (3 step or 1 step Sparring).

3. Latihan Mempertahankan Diri (Combat Martial Arts & Self-Defence)

    Latihan ini pula bertujuan untuk melengkapkan diri para pelatih bagaimana menghadapi ancaman-ancaman luar dari jangkaan kita dalam mengharungi kehidupan seharian yang semakin mencabar dekat ini. Dalam latihan ini, para peserta didedahkan bagaimana membuat buah Pukulan, Kuncian, Layanan, Lontaran dan buah sentuhan (Vital Point).

4. Latihan Teknik Tempur (Competition Sparring)

    Latihan ini menekankan strategi dan teknik yang digunakan dalam pertempuran untuk pertandingan berpandukan peraturan-peraturan pertandingan semasa The World Taekwondo Federation.

5. Lawatan/ Perkhemahan

    Lawatan/Perkhemahan adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi silaturahim antara semua peserta tanpa mengira umur, bangsa dan keturunan serta memberi peluang kepada semua peserta-peserta bekerjasama antara satu sama lain dan menyemaikan sifat tolong-menolong.

6. Ujian Kenaikan Talipinggang (Grading)

    Ujian ini diadakan setiap 3 bulan sekali dan peserta-peserta kelab ini yang lulus ujian grading akan diberi sijil gred/kup yang dikeluarkan oleh Speed Power Taekwondo Kuala Lumpur (Premier Club) manakala sijil Black Belt pula dikeluarkan oleh Taekwondo Malaysia (WTF) iaitu badan induk Taekwondo sistem WTF di Malaysia dan Kukkiwon di Korea Selatan bagi sijil Black Belt antarabangsa.